Privacy

Privacyverklaring:

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privésfeer is voor ons belangrijk. Hierna informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

1. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

U kunt onze website bezoeken, zonder informatie over uw persoon te geven. Wij slaan alleen toegangsgegevens op zonder personenrelatie zoals bijvoorbeeld de naam van de internet-provider, de website, van waaruit u ons bezoekt of de naam van het aangevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van ons aanbod en geven geen informatie over uw persoon.

De persoonsgegevens die u ons meedeelt, zullen opgenomen worden in een bestand van Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Strasse 134, D-75175 Pforzheim.  Witzenman GmbH respecteert de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens zullen verwerkt worden teneinde een gevolg te kunnen geven aan uw bestelling of aanvraag. Indien u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden.
U heeft steeds een recht van toegang en verbetering tot uw persoonsgegevens. U kan dit recht uitoefenen door een mail te sturen naar annette.schorp-liedtke@witzenmann.com.

2. Gebruik van cookies

Op verschillende bladzijden gebruiken wij cookies, om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browser-sessie weer van uw harde schijf gewist (zogenaamde sessie cookies). Andere cookies blijven achter op uw computer en maken het voor ons mogelijk, uw computer bij uw volgende bezoek weer te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Dankzij deze cookies worden bij volgende aanvragen of bestellingen de formulieren al met uw gegevens ingevuld.
Indien u onze cookies niet wilt accepteren, kunt u dit afwijzen en de toegang tot eerder opgeslagen informatie tegengaan, wanneer u uw browser dienovereenkomstig instelt. Met de help- resp. privacy-functies in de menubalk van de meeste webbrowsers kunt u uw browser ervan weerhouden, cookies te accepteren, of u door uw browser erop laten wijzen, wanneer u nieuwe cookies ontvangt. Verder kunt u daar alle reeds ontvangen cookies wissen en in de toekomst alle volgende blokkeren.
Houd er echter rekening mee, dat u bij het uitschakelen van de cookie-functies niet alle interactieve inhoud en voordelen van onze websites kunt gebruiken.

3. Doorgeven van persoonsgebonden gegevens

De door ons verwerkte persoonsgegevens (zie onder 1) kunnen doorgegeven aan de transportfirma’s op wie wij beroep doen om de door u bestelde goederen te leveren. De doorgifte is echter beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn om de levering te kunnen uitvoeren. Voor het afwikkelen van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan het met de inning belaste kredietinstelling.

4. Recht op informatie

U heeft steeds een recht van toegang en verbetering tot uw persoonsgegevens. U kan dit recht uitoefenen door een mail te sturen naar annette.schorp-liedtke@witzenmann.com

5. econda Tracking

"Voor een correcte vormgeving en voor de optimalisatie van deze website worden met oplossingen en technologie van econda GmbH (www.econda.de) geanonimiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen en uit deze gegeven worden gebruiksprofielen gemaakt gebruik makend van pseudoniemen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt, die het opnieuw herkennen van een internet browser mogelijk maken. Gebruiksprofielen worden echter zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet met de gegevens van de drager van het pseudoniem gecombineerd. In het bijzonder worden IP-adressen, direct na binnenkomst onherkenbaar gemaakt, waardoor een toekenning van gebruiksprofielen aan IP-adressen niet mogelijk is. Bezoekers van deze website kunnen deze dataregistratie en -opslag te allen tijde voor de toekomst hier herroepen."

(opmerking: verwijs daarbij voor herroepen met het attribuut rel="nofollow" naar deze link: www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html)

 

Witzenmann Benelux