Corrosietest

De afdeling materiaaltechniek onderzoekt, in het kader van materiaalontvangstcontrole en klanteneisen, de corrosie-eigenschappen van materialen in standaard testen:

  • Zoutsproeineveltest
  • Condensaattest
  • Interkristallijne corrosietest
  • Spanningsscheurcorrosietest

Voor vergelijkende gatcorrosiepotentiaalmetingen staat een corrosiemeetcel (AVESTA-cel) ter beschikking.

Bovendien kunnen complexe corrosieve processen, zoals bvb. de combinatie van vocht- en hogetemperatuurcorrosie bij wisselende temperatuurbelastingen, onder realistische omstandigheden worden gestimuleerd.  Dit dankzij speciaal door Witzenmann – in samenwerking met hoge scholen en externe partners – ontwikkelde componenttesten.  Hierdoor kan het optimale materiaal gebruikt worden voor de betreffende toepassing rekening houdend met zowel materiaal- als kostenspecifieke aspecten, zelfs in extreme toepassingen.

Witzenmann Benelux