Dimensionering en berekening

Steeds kortere ontwikkelingscycli vragen om een trefzekere dimensionering en al in vroege ontwikkelingsfasen om duidelijke berekeningsresultaten. Met behulp van actuele FEM-programma's zoals Patran, Nastran en Marc kunnen al in de ontwerpfase de belangrijkste bouwdeeleigenschappen rekenkundig worden bepaald. Naast de spanningen als uitgangspunt voor de levensduurberekening zijn dat ook functionele eigenschappen zoals de statische en dynamische stijfheid, eigenfrequenties en stabiliteitsgrenzen.

Wij kunnen onze klanten vroegtijdig FE-modellen van de Witzenmann-producten voor statische en dynamische analyses ter beschikking stellen. Daarmee is het voor u mogelijk, Witzenmann-onderdelen met alle benodigde eigenschappen en zonder extra inspanning in uw berekeningen te integreren. Dankzij de nauwe samenwerking van berekening en testen liggen de modelvoorstellingen en de berekeningsresultaten daarbij altijd dicht bij de werkelijkheid.

De Witzenmann-projectingenieurs beschikken daarnaast bij hun dagelijkse werkzaamheden over eigen ontwerpprogramma’s, waarmee veel typische, terugkerende taken snel en efficiënt kunnen worden opgelost. Daarbij behoren o.a. sterkteberekeningen conform de geldende regelgeving zoals de PED-richtlijn, ASME en EJMA, een productconfigurator voor compensatoren en een doorgaande procesketen voor de analyse van bedrijfslastmetingen aan ontkoppelingselementen in voertuigen.

Witzenmann Benelux