Engineering en uitvoering

Om een effectieve en efficiënte reinheid te garanderen worden reeds bij de productontwikkeling de noodzakelijke maatregelen genomen.  De eis van de klant tot technische reinheid wordt van bij engineering, over prototype tot aan de serie opgevolgd d.m.v. projectmanagement en wordt verankerd via intelligente controles tijdens de volledige serieproductie.

De projectingenieurs beschikken over een enorme ervaring en kennis. Zij hebben een centrale database ter beschikking en, indien nodig, worden zij door de ingenieurs van de moederfabriek ondersteund.

Competenties

  • Volledige implementatie van de zuiverheidseisen voor eigen producten en ingekochte onderdelen
  • Vermijden van deeltjes al bij de procesplanning
  • Keuze van de fabricageplaats aan de hand van de bereikbare deeltjesgrenswaarde
  • Database voor registratie en evaluatie van alle zuiverheidsgegevens

Witzenmann Benelux