Metallografie

De omvangrijk uitgeruste metallografie-afdeling maakt een snelle technische onderzoek mogelijk van test-, proef- en retouronderdelen en eventueel het uitvoeren van schadeanalyses.

De systematische registratie en analyse van de analysegegevens wordt opgenomen in de lopende componentenoptimalisatie.

Ook bij las-, vervormings- en fabricagetechnische vragen levert de metallografie-afdeling een wezenlijke bijdrage tot de optimalisatie.

Inrichtingen

  • Op- en doorlichtmicroscopie met digitale beeldverwerking
  • 3D-meetmicroscopen
  • Microhardheidsmeter
  • Hardheidsscanner
  • Raster-elektronenmicroscoop
  • Elektronenstraalmicroanalyse (EDX)
  • Volautomatisch slijpen

Witzenmann Benelux