Technische reinheid

Nieuwe producten stellen steeds hogere eisen aan de mate van vervuiling, zowel wat betreft deeltjes- als ook smeermiddelresten. Wij gaan deze uitdaging aan door optimalisering van de gehele procesketen, van de aanschaf via de fabricage tot en met de logistiek. Ter voorkoming van deeltjes worden fabricageprocessen doelgericht verder ontwikkeld. Voor het wegnemen van resten worden speciale reinigingsconcepten gebruikt. Voor producten met de hoogste eisen beschikt Witzenmann over speciale reinigingssystemen.

Competenties

  • Zuivere fabricage volgens de eisen van het product in de cleanroom, propere ruimte of propere zone
  • Cleanroomanalyse conform VDA19/ISO 16232 in eigen laboratorium
  • Logistieke concepten geschikt voor de cleanroom met speciale ladingdragers
  • Centrale regeling van de technische zuiverheid, kennismanagement door regelmatige bijscholing van de medewerkers van de afdelingen engineering, verkoop en productie

Witzenmann Benelux