Valideren

Het meest overtuigende bewijs, dat een Witzenmann-product ook onder extreme bedrijfsomstandigheden de vereiste levensduur en sterkte betrouwbaar zal bereiken, is een succesvolle producttest. 

Eigenschappen zoals dichtheid, statische en dynamische stijfheid, beweeglijkheidsgrenzen en stromingstechnische kenmerken zijn belangrijk, om te waarborgen dat een Witzenmann-onderdeel de functie als onderdeel van een groter systeem conform de eisen voldoet. Voor de experimentele bepaling van deze functionele eigenschappen worden meetinrichtingen gebruikt, die speciaal op de specifieke taken bij de karakterisering van flexibele metalen leidingelementen zijn aangepast.

Met de goed uitgeruste testwerkplaats en de eigen machinebouwafdeling kan ook op nieuwe testaanvragen snel worden gereageerd.

Testinrichtingen voor

  • Belastingstesten axiaal, lateraal, angulair, torsionaal en gecombineerd met binnen- of buitendruk en temperatuur
  • Drukpulsatietesten
  • Barstdruktesten
  • Trillingstesten
  • Bedrijfslastsimulatie met 4-, 5- en 6-assige testbanken

Witzenmann Benelux