Privacy

Privacyverklaring:

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1.  Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, gebruiksgedrag.

2. Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4 lid 7 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) is Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, Duitsland. E-mail: wi@witzenmann.com (zie ons colofon). Onze functionaris voor de gegevensbescherming bereikt u als volgt: de heer René Pflittner, Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, Duitsland of rene.pflittner@witzenmann.com.

3. Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De gegevens die in dit verband zijn verzameld, verwijderen wij nadat het niet meer nodig is om deze op te slaan of wij beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

4. Voor het geval wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik zouden willen maken van daarmee belaste dienstverleners of als wij uw gegevens voor reclamedoeleinden zouden willen gebruiken, dan informeren wij u hieronder gedetailleerd over de betreffende procedures. Daarbij vermelden wij ook de vastgelegde criteria voor de bewaartermijn.

5. Wij maken gedeeltelijk gebruik van externe dienstverleners voor het verwerken van uw gegevens. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en ingehuurd, zijn aan onze richtlijnen gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

§ 2 Uw rechten

1. U hebt tegenover ons de volgende rechten voor wat betreft de op u betrekking hebbende persoonsgegevens:

• recht op informatie,
• recht op correctie of verwijdering,
• recht op beperking van de verwerking,
• recht van verzet tegen de verwerking,
• recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens).

2. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

1. Als u de website uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van informatie, dat wil zeggen dat u zich dus niet registreert of ons andere informatie doorgeeft, dan verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bekijken, dan verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch vereist zijn om u onze website te kunnen laten zien en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrondslag is art. 6, lid 1f van de AVG):

• IP-adres,
• datum en tijd van de aanvraag,
• tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT),
• inhoud van de aanvraag (concrete pagina),
• toegangsstatus/http-statuscode,
• de daarbij overgedragen hoeveelheid gegevens,
• website vanwaar de aanvraag komt,
• browser,
• besturingssysteem en interface,
• taal en versie van de browsersoftware.

2. Behalve de hiervoor genoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, toegewezen aan de door u gebruikte browser. Hierdoor wordt er bepaalde informatie doorgegeven aan degene die de cookie plaatst (in dit geval door ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod als geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

3. Gebruik van cookies:

 a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies. De omvang en werking worden hierna toegelicht.

• Tijdelijke cookies (zie b)
• Permanente cookies (zie c)

 b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als u de browser sluit. Hiertoe behoren vooral de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan een gezamenlijke sessie. Daardoor is het mogelijk om uw computer weer te herkennen als u naar onze website terugkeert. De sessiecookies worden verwijderd als u uitlogt of de browser sluit.

 c) Permanente cookies worden automatisch na een vastgelegde duur verwijderd, deze kan per cookie verschillen. U kunt de cookies op elk moment in de veiligheidsinstellingen van uw browser verwijderen.

 d) U kunt uw browserinstellingen overeenkomstig uw wensen configureren en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

§ 4 Gebruik van Google Analytics

1. Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, dan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragslanden van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte echter vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en internet samenhangende diensten ten gunste van de exploitant van de website te verrichten.

2. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

3. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u echter wel op dat u in dat geval mogelijk niet volledig van alle functies van deze website gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie verzamelde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbaar gestelde browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

4. Deze website gebruikt Google Analytics met de toevoeging "_anonymizeIp()". Daardoor worden IP-adressen verkort verder verwerkt en is het daarmee uitgesloten dat deze tot een persoon herleid kunnen worden. Als er bij over u verzamelde gegevens een verband met een persoon gelegd kan worden, wordt dit dus direct uitgesloten en de persoonsgegevens worden daarmee direct verwijderd.

5. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de ingewonnen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderlijke gevallen dat persoonsgegevens naar de VS worden gestuurd, houdt Google zich aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de EU en de VS (https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework). Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1f van de AVG.

6. Informatie over derde partijen: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html, en de privacyverklaring: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

§ 5 Gebruik van Econda-tracking

1. Voor een adequate vormgeving en voor de optimalisatie van deze website worden met oplossingen en technologieën van econda GmbH geanonimiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen. Uit deze gegevens worden gebruiksprofielen gemaakt, waarbij gebruik wordt gemaakt van pseudoniemen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt die het opnieuw herkennen van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruiksprofielen worden echter niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker met de gegevens van de drager van het pseudoniem gecombineerd. Met name IP-adressen worden direct na binnenkomst onherkenbaar gemaakt, waardoor een toekenning van gebruiksprofielen aan IP-adressen niet mogelijk is. Bezoekers van deze website kunnen het opslaan van cookies voorkomen door een betreffende instelling in de browsersoftware. In dit geval kunnen mogelijk niet alle functies van deze website volledig worden gebruikt.
Bovendien kunnen bezoekers van deze website de toekomstige gegevensregistratie en opslag op elk moment hier herroepen: http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/.

2. Wij gebruiken econda-tracking om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de ingewonnen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter vormgeven voor de bezoekers. Rechtsgrondslag voor het gebruik van econda-tracking is art. 6 lid 1f van de AVG.

§ 6 Downloaden van de Flexperte-software

Op ons website bieden wij de mogelijkheid om onze ontwerpsoftware Flexperte te downloaden. Om de software te kunnen downloaden, moet u ons Flexperte-formulier invullen. Op dit formulier vermeldt u uw contactgegevens. Deze gegevens worden door ons opgeslagen om het downloaden voor u mogelijk te maken. Na uw bestelling via het Flexperte-formulier ontvangt u een e-mail op het door u vermelde e-mailadres. Deze e-mail bevat een link. Wanneer u deze aanklikt, komt u direct in het downloadbereik van de Flexperte-software.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor reclamedoeleinden wanneer u bij de bestelling hebt toegestemd in het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1a van de AVG). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

§ 7 Verzet tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

1. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken. Dit intrekken is van invloed op de toelaatbaarheid van het verwerken van uw persoonlijke gegevens nadat u deze intrekking tegenover ons hebt uitgesproken.

2. Voor zover het verwerken van uw persoonlijke gegevens afhankelijk is van uw interesseafweging, kunt u het verzet tegen de verwerking indienen. Dit is het geval wanneer het verwerken niet voor het uitvoeren van een overeenkomst met u vereist is, wat door ons altijd bij de betreffende beschrijving van de functie wordt aangegeven. Natuurlijk kunt u het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor reclame- of gegevensanalysedoeleinden altijd herroepen. U kunt zich via de volgende contactgegevens laten informeren over uw herroepingsrecht: Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, E-Mail: wi@witzenmann.com.

 

Witzenmann Benelux