Retourleidingen voor olie en water

Toepassingen

 • Toevoer- en retourleiding voor olie, water en andere vloeistofen nabij de motor
 • Bijvoorbeeld voor olietoevoer van turboladers bij benzine- en dieselmotoren

Uitvoeringsvormen

 • Uitvoering volgens klantenspecificatie
 • Bij voorkeur met gegolfd bereik
 • Met of zonder bochten in gladde of gegolfde bereik
 • Aansluiting met flens, schroefverbinding of conform specificatie van de klant
 • Als semiflexibele leiding voor aanpassing door de klant

Technische eigenschappen

 • Compenseren van trillingen, thermische uitzetting, montagetoleranties
 • Technisch dicht
 • Temperatuurbestendig/corrosiebestendig door de juiste materiaalkeuze
 • Gering gewicht door dunwandige uitlaatbuizen

Productvoorbeelden

Productvoorbeelden

Info

Witzenmann Benelux