Corporate Principles

Deze corporate principles zijn het uitgangspunt voor de werkzaamheden van onze ondernemingsgroep en haar toekomstige ontwikkeling.  Het geeft uitsluitsel over visie en missie, onze ondernemingsdoelstellingen en –strategieën.  Daarbij behoren ook onze bedrijfsrichtlijnen en de principes van het leiderschap, dewelke onze managers dagelijks toepassen.

De corporate principles beschrijven de verplichtingen van onze onderneming ten opzichte van klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders en ten opzicht van de gemeenschap op economisch en sociaal gebied. 

Bedrijfsdoelstellingen

  • Rendabele groei
  • Wereldwijde leverancier
  • Technologisch en innovatief leiderschap
  • Excellente kwaliteit
  • Hooggekwalificeerd personeel
  • Financiële onafhankelijkheid
  • Duurzaamheid

Info

Downloads

  • PDF Mission Statement

Witzenmann Benelux