Duurzaamheidsrapport

Duurzaamheid heeft voor ons in wezen drie hoofdkenmerken, die wij als basis gebruiken voor onze dagelijkse activiteit:

  • Ecologisch in die zin, dat natuur en milieu voor de komende generaties behouden blijven
  • Economisch, dat de bedrijfsvoering continue een draagkrachtige basis biedt voor uitbreiding en welvaart
  • Sociaal, dat mensen van hun werk kunnen leven

Wij verbinden ons als familiebedrijf aan dit principe en implementeren dit in de bedrijvengroep zodat het strategisch deel uitmaakt van onze huidige en toekomstige werkzaamheden.  Een direct resultaat daarvan is ons duurzaamheidsrapport.  Daarmee willen wij intern en extern rekenschap afleggen en transparantie bieden over ons handelen.

Info

Toelatingen

Downloads

  • PDF ISO 14001:2015_de

  • PDF Sustainability Report 2017

Witzenmann Benelux