Contact Downloads
Compliance

Nalevingsrichtlijn

contact

Naleving is een essentieel onderdeel van ons zelfbeeld.

De nalevingsrichtlijn benadrukt de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Witzenmann Groep, gedrag in overeenstemming met de wetgeving en fairness en integriteit bij de omgang tussen medewerkers onderling alsmede in relatie tot klanten, leveranciers en andere zakelijke partners en jegens concurrenten.

Compliance

Deze Witzenmann-gedragscode “Nalevingsrichtlijn” beschrijft de belangrijkste actiegebieden en is bindend voor alle werknemers van de Witzenmann Groep wereldwijd.

Download Compliance Richtlijn
Code of Conduct for Suppliers Version 01/2021

Witzenmann zet zich in voor een ecologisch en sociaal verantwoord ondernemingsbestuur. Wij verwachten hetzelfde gedrag van al onze leveranciers. Wij verwachten ook van onze medewerkers dat zij de beginselen van ecologisch, sociaal en ethisch gedrag in acht nemen en in de bedrijfscultuur integreren. Voorts streven wij ernaar onze bedrijfsactiviteiten en onze producten [of diensten] voortdurend te optimaliseren in termen van duurzaamheid en vragen wij onze leveranciers daaraan bij te dragen in termen van een holistische aanpak.

“Gedragscode voor leveranciers“ downloaden