Contact Downloads
Compliance

Nalevingsrichtlijn

Naleving is een essentieel onderdeel van ons zelfbeeld.

De nalevingsrichtlijn benadrukt de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Witzenmann Groep, gedrag in overeenstemming met de wetgeving en fairness en integriteit bij de omgang tussen medewerkers onderling alsmede in relatie tot klanten, leveranciers en andere zakelijke partners en jegens concurrenten.

Compliance

Deze Witzenmann-gedragscode “Nalevingsrichtlijn” beschrijft de belangrijkste actiegebieden en is bindend voor alle werknemers van de Witzenmann Groep wereldwijd.

Download Policy För Efterlevnad