Contact Downloads
WIB Subsidiary Header

Privacy

Privacy

Privacyverklaring:

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, gebruiksgedrag.

2. Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4 lid 7 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) is Witzenmann Benelux nv, Ter Stratenweg 13,2520 Oelegem-Ranst. E-mail: (zie ons colofon). Onze functionaris voor de gegevensbescherming bereikt u als volgt: de heer Kurt Geys, Witzenmann Benelux nv, Ter Stratenweg 13,2520 Oelegem-Ranst, of .

3. Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De gegevens die in dit verband zijn verzameld, verwijderen wij nadat het niet meer nodig is om deze op te slaan of wij beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

4. Voor het geval wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik zouden willen maken van daarmee belaste dienstverleners of als wij uw gegevens voor reclamedoeleinden zouden willen gebruiken, dan informeren wij u hieronder gedetailleerd over de betreffende procedures. Daarbij vermelden wij ook de vastgelegde criteria voor de bewaartermijn.

§ 2 Uw rechten

1. U hebt tegenover ons de volgende rechten voor wat betreft de op u betrekking hebbende persoonsgegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op correctie of verwijdering,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht van verzet tegen de verwerking,
 • recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens).

2. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

1. Als u de website uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van informatie, dat wil zeggen dat u zich dus niet registreert of ons andere informatie doorgeeft, dan verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bekijken, dan verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch vereist zijn om u onze website te kunnen laten zien en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrondslag is art. 6, lid. 1, sub 1f van de AVG):

 • IP-adres,
 • datum en tijd van de aanvraag,
 • tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT),
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina),
 • toegangsstatus/http-statuscode,
 • de daarbij overgedragen hoeveelheid gegevens,
 • website vanwaar de aanvraag komt,
 • browser,
 • besturingssysteem en interface,
 • taal en versie van de browsersoftware.

2. Behalve de hiervoor genoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, toegewezen aan de door u gebruikte browser. Hierdoor wordt er bepaalde informatie doorgegeven aan degene die de cookie plaatst (in dit geval door ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod als geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

3. Gebruik van cookies:
a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies. De omvang en werking worden hierna toegelicht:

 • Tijdelijke cookies (zie b)
 • Permanente cookies (zie c)

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als u de browser sluit. Hiertoe behoren vooral de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan een gezamenlijke sessie. Daardoor is het mogelijk om uw computer weer te herkennen als u naar onze website terugkeert. De sessiecookies worden verwijderd als u uitlogt of de browser sluit.
c) Permanente cookies worden automatisch na een vastgelegde duur verwijderd, deze kan per cookie verschillen. U kunt de cookies op elk moment in de veiligheidsinstellingen van uw browser verwijderen.
d) U kunt uw browserinstellingen overeenkomstig uw wensen configureren en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

§ 4 Andere functies en aanbiedingen van onze website

1. Behalve het uitsluitend informatieve gebruik van onze website bieden wij u verschillende diensten aan die u kunt gebruiken wanneer u daarin bent geïnteresseerd. Over het algemeen moet u daarvoor aanvullende persoonsgegevens vermelden. Deze gebruiken wij om de betreffende dienst te kunnen uitvoeren en hiervoor gelden de eerdergenoemde principes voor de gegevensverwerking.

2. Wij maken gedeeltelijk gebruik van externe dienstverleners voor het verwerken van uw gegevens. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en ingehuurd, zijn aan onze richtlijnen gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

3. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, wanneer contracten of vergelijkbare diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover ontvangt u wanneer u uw persoonsgegevens vermeld of u vindt deze hieronder in de beschrijving van de aanbieding.

4. Voor zover onze dienstverleners of partners zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen hiervan in de beschrijving van de aanbieding.

§ 5 Contact opnemen via het contactformulier

1. Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier worden uw gegevens verwerkt met het doel de contactaanvraag te kunnen afhandelen.

2. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid. 1, sub 1f van de AVG. De verwerkingsverantwoordelijke heeft een rechtmatig belang bij de verwerking en opslag van gegevens om aanvragen van de gebruiker te kunnen beantwoorden, voor het verzamelen van bewijsmateriaal met het oog op de aansprakelijkheid en om eventueel de wettelijke bewaarplicht bij zakelijke brieven na te komen. Als het contact is bedoeld om een contract af te sluiten, dan is bovendien de wettelijke grondslag voor de verwerking art. 6, lid. 1, sub 1b van de AVG van toepassing.

3. Zodra u via het contactformulier contact met ons opgenomen heeft, worden de door u vermelde gegevens en de contactaanvraag automatisch opgeslagen in ons systeem voor Customer Relationship Management (CRM-systeem).

4. De gegevens worden verwijderd zodra het niet meer nodig is om deze te verzamelen. Dit is het geval als de betreffende conversatie met u is beëindigd en de situatie afgehandeld is. Wanneer uw contactopname via ons contactformulier leidt tot een contractuele relatie met ons, dan slaan wij de door u vermelde gegevens op totdat de contractuele relatie is beëindigd en er op basis hiervan geen aanspraken meer kunnen worden gedaan. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen worden de gegevens verwijderd na afloop van de commerciële en fiscale bewaarplichten.

5. Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, dan kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens, voor zover de verwerking is gebaseerd op het rechtmatig belang volgens art. 6, lid. 1, sub 1f AVG.

§ 6 Gebruik van Google Analytics

1. Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, dan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragslanden van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte echter vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en internet samenhangende diensten ten gunste van de exploitant van de website te verrichten.

2. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

3. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u echter wel op dat u in dat geval mogelijk niet volledig van alle functies van deze website gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie verzamelde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbaar gestelde browser-plugin te downloaden en te installeren: . U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics bovendien voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat de registratie van uw gegevens voorkomt wanneer u deze website in de toekomst bezoekt: Google Analytics deactiveren.

4. Deze website gebruikt Google Analytics met de toevoeging “_anonymizeIp()”. Daardoor worden IP-adressen verkort verder verwerkt en is het daarmee uitgesloten dat deze tot een persoon herleid kunnen worden. Als er bij over u verzamelde gegevens een verband met een persoon gelegd kan worden, wordt dit dus direct uitgesloten en de persoonsgegevens worden daarmee direct verwijderd.

5. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de ingewonnen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en voor onze bezoekers interessanter vorm te geven. Voor de uitzonderlijke gevallen dat persoonsgegevens naar de VS worden gestuurd, houdt Google zich aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de EU en de VS, . Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 sub 1f van de AVG.

6. Informatie over derde partijen: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlOverzicht van de privacy: en van de privacyverklaring: .

§ 7 Downloaden van de Flexperte-software

Op ons website bieden wij de mogelijkheid om onze ontwerpsoftware Flexperte te downloaden. Om de software te kunnen downloaden, moet u ons Flexperte-formulier invullen. Op dit formulier vermeldt u uw contactgegevens. Deze gegevens worden door ons opgeslagen om het downloaden voor u mogelijk te maken. Na uw bestelling via het Flexperte-formulier ontvangt u een e-mail op het door u vermelde e-mailadres. Deze e-mail bevat een link. Wanneer u deze aanklikt, komt u direct in het downloadbereik van de Flexperte-software. De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid. 1, sub 1b van de AVG.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor reclamedoeleinden wanneer u bij de bestelling heeft toegestemd in het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden (rechtsgrondslag is art. 6, lid. 1, sub 1a van de AVG). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

§8 Gegevensverwerking door onze Facebook-pagina

We beheren op het Facebook-platform van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland een zogenaamde fanpagina (hierna "Facebook-pagina"), waarop we over nieuws uit onze onderneming, evenementen of beurzen informeren.

1. Gegevensverwerking op Facebook-pagina en juridische grondslag

Alleen door uw bezoek aan onze Facebook-pagina worden zogenaamde "pagina-insights" verzameld. Hierbij gaat het om gegevens die geregistreerd worden naar aanleiding van uw bezoek op onze Facebook-pagina of een interactie op of met onze pagina en die informatie verstrekken hoe gebruikers met onze Facebook-pagina interageren.

Hiertoe behoort bijvoorbeeld informatie over de eindapparatuur die onze pagina bezoekt (zoals besturingssysteem, hardware- en software-versies, browsertype) en informatie over hoe lang een bezoeker bijvoorbeeld bepaalde posts op onze Facebook-pagina bekijkt. Pagina-insights kunnen gebaseerd zijn op persoonsgegevens. Indien u met de browser die u voor het bezoek van onze Facebook-pagina gebruikt ook ingelogd bent in uw gebruikersaccount, kan Facebook uw bezoek aan onze Facebook-pagina koppelen aan uw gebruikersaccount. Meer informatie over de gegevens die door Facebook verzameld worden, vindt u op https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Facebook stelt deze pagina-insights in geanonimiseerde vorm ter beschikking aan ons als beheerder van de Facebook-pagina. Hiermee kunnen we het gebruik van onze Facebook-pagina statistisch evalueren en zo doelgericht de promotie van onze activiteiten sturen. Dit vormt een rechtmatig belang overeenkomstig de dienovereenkomstige rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 s.1 sub f AVG.

Indien u een bericht naar ons stuurt via de berichten-functie op de Facebook-pagina, verwerken we ook deze gegevens. Deze mogelijkheid om met onze (potentiële) klanten en sollicitanten te interageren, vormt ook een rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 lid 1 s. 1 sub f AVG.

2. Overeenkomst met Facebook

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in 2018 bepaald, dat Facebook en de betrokken eigenaar van de fanpagina samen verwerkingsverantwoordelijke zijn overeenkomstig art. 4 lid 7 AVG. Daarom hebben we met Facebook een overeenkomst volgens art. 26 AVG ( ) afgesloten, waarin we de door het beheer van de fanpagina ontstane privacyverplichtingen verdeeld hebben tussen ons als beheerder van de fanpagina en Facebook. Facebook draagt hierbij het grootste deel van de privacyverplichtingen, zoals het naleven van de rechten van de betrokkenen volgens art. 12 e.v. AVG, de plicht om gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens beschikbaar te stellen en de meldings- en mededelingsplicht in het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.

3. Doorgifte van persoonsgegevens

We geven zelf geen persoonsgegevens die we via Facebook verzamelen aan derden door. We kunnen echter niet beïnvloeden of uitsluiten dat Facebook de verzamelde gegevens aan Facebook Inc. met zetel in de Verenigde Staten doorgeeft. Facebook Inc. beschikt over een certificering volgens het "EU-VS-privacyschild" (zie https://www.privacyshield.gov/list). Het "privacyschild" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten die de naleving van Europese privacynormen in de Verenigde Staten moet garanderen.

Rechten van de betrokkenen

U kunt uw rechten van de betrokkene (zie hiervoor ook onder punt 2) met betrekking tot de gegevensverwerking door onze Facebook-pagina direct bij Facebook uitoefenen. U kunt echter ook met ons contact opnemen. In zo een geval sturen we uw vraag onmiddellijk naar Facebook door via een formulier dat hiervoor ter beschikking staat, zoals we volgens de Page Controller Addendum ook verplicht zijn.

Meer informatie over de mogelijkheden om de gegevensverwerking door Facebook te beëindigen, vindt u op:

§ 9 Verzet tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

1. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken. Dit intrekken is van invloed op de toelaatbaarheid van het verwerken van uw persoonsgegevens nadat u deze intrekking tegenover ons hebt uitgesproken.

2. Voor zover het verwerken van uw persoonsgegevens afhankelijk is van uw interesseafweging, kunt u het verzet tegen de verwerking indienen. Dit is het geval wanneer het verwerken niet voor het uitvoeren van een overeenkomst met u vereist is, wat door ons altijd bij de betreffende beschrijving van de functie wordt aangegeven. Wanneer u zich verzet tegen de verwerking verzoeken wij u om de redenen aan te geven waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals door ons is gedaan. In het geval van een gerechtvaardigd verzet controleren wij de situatie en zullen de gegevensverwerking ofwel stopzetten of aanpassen of u onze dwingende wettelijke redenen aangeven waarom wij de verwerking voortzetten.

3. Natuurlijk kunt u het verwerken van uw persoonsgegevens voor reclame- of gegevensanalysedoeleinden altijd herroepen. U kunt zich via de volgende contactgegevens laten informeren over uw herroepingsrecht: Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, E-mail: .