Contact Downloads
Headquarters Header

Privacy

contact

Privacy

Privacyverklaring:

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, gebruiksgedrag.

2. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens worden de bepalingen van de EU-verordening inzake gegevensbescherming en alle andere toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming in acht genomen. Rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking zijn met name art. 6 EU-verordening inzake gegevensbescherming en in Duitsland, met name op onlinegebied, de TTDSG.

3. Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4 lid 7 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) is Witzenmann Benelux nv, Ter Stratenweg 13,2520 Oelegem-Ranst. E-mail: (zie ons colofon). Onze functionaris voor de gegevensbescherming bereikt u als volgt: de heer Kurt Geys, Witzenmann Benelux nv, Ter Stratenweg 13,2520 Oelegem-Ranst, of .

4. Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De gegevens die in dit verband zijn verzameld, verwijderen wij nadat het niet meer nodig is om deze op te slaan of wij beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

5. Voor het geval wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik zouden willen maken van daarmee belaste dienstverleners of als wij uw gegevens voor reclamedoeleinden zouden willen gebruiken, dan informeren wij u hieronder gedetailleerd over de betreffende procedures. Daarbij vermelden wij ook de vastgelegde criteria voor de bewaartermijn.

§ 2 Uw rechten

1. U hebt tegenover ons de volgende rechten voor wat betreft de op u betrekking hebbende persoonsgegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op correctie of verwijdering,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht van verzet tegen de verwerking,
 • recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens).

2. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

1. Als u de website uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van informatie, dat wil zeggen dat u zich dus niet registreert of ons andere informatie doorgeeft, dan verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bekijken, dan verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch vereist zijn om u onze website te kunnen laten zien en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrondslag is art. 6, lid. 1, sub 1f van de AVG):

 • IP-adres,
 • datum en tijd van de aanvraag,
 • tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT),
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina),
 • toegangsstatus/http-statuscode,
 • de daarbij overgedragen hoeveelheid gegevens,
 • website vanwaar de aanvraag komt,
 • browser,
 • besturingssysteem en interface,
 • taal en versie van de browsersoftware.

2. Behalve de hiervoor genoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, toegewezen aan de door u gebruikte browser. Hierdoor wordt er bepaalde informatie doorgegeven aan degene die de cookie plaatst (in dit geval door ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod als geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

3. Gebruik van cookies:
Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Ze zijn bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en (lokaal) door uw browser worden bewaard. Cookies bevatten alleen pseudonieme, meestal zelfs anonieme gegevens. Sommige cookies zijn voor de duur van een browsersessie functioneel (zogenaamde sessiecookies), andere worden voor een langere periode opgeslagen (zogenaamde permanente cookies, bv. toestemmingsinstellingen). Deze laatste worden automatisch gewist na de respectievelijke aangegeven tijd (meestal 6 maanden). Naast onze eigen cookies worden ook cookies gebruikt die door derde aanbieders worden beheerd. Deze gebruiken de informatie in de cookies, bijvoorbeeld om u inhoud te tonen of om de pagina's die u bezoekt te registreren.

Op grond van ons legitiem belang (art. 6 lid 1 z. 1 sub f EU-verordening inzake gegevensbescherming), gebruiken wij technisch noodzakelijke cookies die verplicht zijn voor de werking van de website en om de functionaliteit ervan te garanderen. Verder gebruiken wij cookies zonder uw toestemming voor zover deze uitsluitend dienen voor de opslag van of de toegang tot informatie die is opgeslagen in het eindapparaat voor de overdracht van berichten of deze absoluut noodzakelijk zijn om de door u uitdrukkelijk gevraagde dienst te kunnen leveren, § 25 lid 2 TTDSG.

Mits u daarvoor toestemming hebt gegeven, worden nog andere cookies gebruikt die ons of derden in staat stellen om bijvoorbeeld te evalueren hoe onze diensten worden gebruikt. Zo kunnen wij de inhoud afstemmen op de behoeften van de gebruiker. Bovendien bieden de cookies ons de mogelijkheid om de doeltreffendheid van een bepaalde advertentie te meten en deze bijvoorbeeld te plaatsen afhankelijk van de thematische interesses van de gebruiker. De rechtsgrondslag hiervoor is uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 lid 1 z. 1 sub a EU-verordening inzake gegevensbescherming, § 25 lid 1 TTDSG).

U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken via onze toestemmingsbanner. U kunt ook de cookie-instellingen wijzigen. Merk op dat wijzigingen voor elk eindapparaat afzonderlijk moeten worden aangebracht.

[Oproepen toestemmingstool]

Indien u een account hebt bij de door ons gebruikte externe aanbieders en daar bent ingelogd, kunnen uw gegevens aan het desbetreffende account worden gekoppeld. U kunt een dergelijke samenvoeging vermijden door geen toestemming te geven of uw toestemming in te trekken voor de cookies in kwestie of door u vooraf af te melden bij de respectieve externe aanbieders.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt cookies op uw eindapparaat ook handmatig deactiveren, beperken of verwijderen via de instellingen van uw browser of via de software van uw apparaat. Als u de instelling van cookies deactiveert, kunt u onze website niet volledig of slechts in beperkte mate gebruiken.

Gelieve ook onze instructies in acht te nemen in de sectie van de respectieve dienst die cookies gebruikt.

§ 4 Toestemmingsbeheer

Op onze website gebruiken wij de toestemmingsbeheerder "UserCentrics" van Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland. UserCentrics is een technische oplossing die wij gebruiken om uw toestemming te verkrijgen voor bepaalde gegevensverwerkingen waarvoor toestemming vereist is (bijv. analyse, tracking en dergelijke). Door UserCentrics te gebruiken, kunnen wij u informeren over de cookies en tools die wij gebruiken. U kunt via UserCentrics kiezen welke cookies en tools u categorisch wilt toestaan of weigeren. Hierdoor kunt u een weloverwogen beslissing nemen over de overdracht van uw gegevens en kunnen wij cookies en tools gebruiken op een transparante en gedocumenteerde manier, die in overeenstemming is met de vereisten inzake gegevensbescherming.

UserCentrics verwerkt uw persoonsgegevens om uw beslissing om cookies en tools toe te staan en de pop-up van UserCentrics te tonen vast te leggen en op te slaan voor een volgend bezoek aan onze website. Dit omvat de overeenkomstige cookie met uw (toestemmings)beslissing, alsook verdere gebruiksgegevens, bv. IP-adres, domeinnaam, tijdstip van aanvraag, servergegevens (o.a. types gegevensoverdracht, serverstatus, enz.), land, browser en besturingssysteem.

Meer informatie en het privacybeleid van UserCentrics kunt u hier vinden: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/

§ 5 Andere functies en aanbiedingen van onze website

1. Behalve het uitsluitend informatieve gebruik van onze website bieden wij u verschillende diensten aan die u kunt gebruiken wanneer u daarin bent geïnteresseerd. Over het algemeen moet u daarvoor aanvullende persoonsgegevens vermelden. Deze gebruiken wij om de betreffende dienst te kunnen uitvoeren en hiervoor gelden de eerdergenoemde principes voor de gegevensverwerking.

2. Wij maken gedeeltelijk gebruik van externe dienstverleners voor het verwerken van uw gegevens. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en ingehuurd, zijn aan onze richtlijnen gebonden en worden regelmatig gecontroleerd. Met de gebruikte dienstverleners zijn contracten afgesloten die zijn voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming.

3. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, wanneer contracten of vergelijkbare diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover ontvangt u wanneer u uw persoonsgegevens vermeld of u vindt deze hieronder in de beschrijving van de aanbieding.

4. Voor zover onze dienstverleners of partners zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen hiervan in de beschrijving van de aanbieding.

§ 6 Contact opnemen via het contactformulier

1. Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier worden uw gegevens verwerkt met het doel de contactaanvraag te kunnen afhandelen.

2. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens via ons contactformulier is art. 6, lid. 1, zin 1, sub b) van de AVG.

3. Zodra u via het contactformulier contact met ons opgenomen heeft, worden de door u vermelde gegevens en de contactaanvraag automatisch opgeslagen in ons systeem voor Customer Relationship Management (CRM-systeem).

4. De gegevens worden verwijderd zodra het niet meer nodig is om deze te verzamelen. Dit is het geval als de betreffende conversatie met u is beëindigd en de situatie afgehandeld is. Wanneer uw contactopname via ons contactformulier leidt tot een contractuele relatie met ons, dan slaan wij de door u vermelde gegevens op totdat de contractuele relatie is beëindigd en er op basis hiervan geen aanspraken meer kunnen worden gedaan. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen worden de gegevens verwijderd na afloop van de commerciële en fiscale bewaarplichten.

5. Als u per e-mail contact met ons opneemt, verwerken we de door u verzonden gegevens voor de behandeling van uw concrete zaak. Ook in dit geval zijn bovenstaande paragrafen van overeenkomstige toepassing.

§ 7 Tracking- en analysediensten

Google Analytics
Op onze website gebruiken we de tracking tool Google Analytics van Google Ireland Limited. Hierdoor worden uw interacties als gebruiker van onze website verzameld en systematisch geanalyseerd.

Hierbij worden volgende gegevens van u opgeslagen:

• de eerste drie bytes van uw IP-adres
• een Google-Analytics-id die aan u toegekend werd
• de bezochte website
• de verwijzende website (de website die u naar onze website stuurt)
• de bezochte subpagina's
• de tijd die besteed werd op de website
• hoe dikwijls de website geopend werd
• de gebruikte browser
• de gebruikte taalinstellingen
• het gebruikte apparaat en besturingssysteem

Google verwerkt en bewaart uw gegevens in de VS. Passende contractuele voorschriften en garanties garanderen dat het Europese niveau van gegevensbescherming voor de overdracht en verwerking van gegevens in derde landen wordt nageleefd. Gegevensverwerking of -opslag in derde landen kan ook plaatsvinden op basis van uw toestemming (art. 49 lid 1 z. 1 sub a EU-AVG). In dat geval wordt u daar bij het verkrijgen van uw toestemming afzonderlijk op gewezen, evenals op de mogelijkheid tot herroeping.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a) van de AVG, § 25 lid 1 TTDSG. U kunt uw toestemming op elk moment via de privacy-knop herroepen.

De verwerking van uw persoonsgegevens door Google Analytics heeft tot doel de interacties van de websitebezoekers met onze website te analyseren. Door de analyse van de hier verzamelde gegevens kunnen we ons aanbod verbeteren en de gebruiksvriendelijkheid verhogen.

We verwijderen of anonimiseren de gegevens die door Google Analytics verzameld werden zodra deze gegevens niet meer nodig zijn voor onze doelen. Dit gebeurt ten laatste na 14 dagen.

MyFonts Counter
We gebruiken MyFonts Counter, een webanalyseservice van MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, VS. Vanwege de licentievoorwaarden wordt een page-view-tracking uitgevoerd, waarbij het aantal bezoeken aan de website voor statistische doeleinden geteld wordt en aan MyFonts doorgestuurd wordt. MyFonts verzamelt daarbij uitsluitend geanonimiseerde gegevens. De uitwisseling van de gegevens gebeurt waar nodig door de activering van java-script-code in uw browser. MyFonts Counter wordt uitgevoerd met het oog op een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit wordt echter alleen gebruikt indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven overeenkomstig Art. 6 lid 1 z. 1 sub a van de AVG, § 25 par. 1 TTDSG. Om de uitvoering van java-script-code van MyFonts volledig te voorkomen, kunt u ook een java-script-blocker installeren (bijv. www.noscript.net).
We verwijderen of anonimiseren de gegevens die door MyFonts Counter verzameld werden zodra deze gegevens niet meer nodig zijn voor onze doelen. Dit gebeurt momenteel na 30 dagen.
Meer informatie over MyFonts Counter vindt u in de privacyverklaringen van MyFonts onder http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

Google Tag Manager
Deze website gebruikt Google Tag Manager. Door deze dienst kunnen tags op de website op één plaats beheerd worden. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies gebruikt worden en geen persoonsgegevens verzameld worden. De Google Tool Manager activeert andere tags die op hun beurt eventueel gegevens verzamelen. Google Tag Manager krijgt echter geen toegang tot deze gegevens. Indien op domain- of cookieniveau een deactivering is gebeurd, geldt deze voor alle tracking tags indien ze met Google Tag Manager geïmplementeerd worden.

Google Maps
We gebruiken Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google') op onze website. Om de privacy te garanderen, is Google Maps gedeactiveerd als u deze website voor de eerste keer bezoekt. Op deze manier wordt voorkomen dat uw gegevens al bij het eerste bezoek aan de pagina naar Google
doorgestuurd worden. Er wordt pas een directe verbinding met de servers van Google gemaakt, als u Google Maps zelfstandig activeert (Toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a) van de AVG, § 25 lid 1 TTDSG). U kunt uw toestemming op elk moment via de privacy-knop herroepen. Na de activering slaat Google Maps uw IP-adres op. Deze informatie wordt daarna doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens
vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

§ 8 Downloaden van de Flexperte-software

Op ons website bieden wij de mogelijkheid om onze ontwerpsoftware Flexperte te downloaden. Om de software te kunnen downloaden, moet u ons Flexperte-formulier invullen. Op dit formulier vermeldt u uw contactgegevens. Deze gegevens worden door ons opgeslagen om het downloaden voor u mogelijk te maken. Na uw bestelling via het Flexperte-formulier ontvangt u een e-mail op het door u vermelde e-mailadres. Deze e-mail bevat een link. Wanneer u deze aanklikt, komt u direct in het downloadbereik van de Flexperte-software. De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid. 1, sub 1b van de AVG.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor reclamedoeleinden wanneer u bij de bestelling heeft toegestemd in het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden (rechtsgrondslag is art. 6, lid. 1, sub 1a van de AVG). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

§ 9 Gegevensverwerking door onze social media pagina's

U vindt links naar social media diensten van Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Kununu en Xing op onze website. Links naar de internetpagina's van de social media diensten herkent u aan het respectievelijke logo. Als u op deze links klikt, komt u op de social media pagina's van Witzenmann GmbH bij de verschillende social media diensten. Door een link van een social media dienst aan te klikken, wordt een verbinding gemaakt met de servers van deze social media dienst. Zo wordt aan de server van de social media dienst doorgegeven dat u onze website bezocht hebt. Verder worden bijkomende gegevens naar de social media provider doorgestuurd. Dat zijn bijvoorbeeld:

• adres van de website waarop de geactiveerde link zich bevindt
• datum en tijdstip waarop de website geopend werd of de link geactiveerd werd
• informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
• IP-adres

Indien u op het moment van de activering van de link al bij de betrokken social media dienst ingelogd bent, kan de social media provider uit de doorgestuurde gegevens uw gebruikersnaam en eventueel uw echte naam achterhalen en deze informatie aan uw persoonlijke account bij de social media dienst koppelen. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen in uw social media account.

De servers van de social media providers bevinden zich in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. Social media providers kunnen daarom de gegevens ook in landen buiten de Europese Unie verwerken. Houd er rekening mee dat bedrijven in deze landen onderworpen zijn aan een privacywetgeving die persoonsgegevens niet op dezelfde manier beschermd als in de lidstaten van de Europese Unie.

Houd er rekening mee dat we geen invloed hebben op de omvang, manier en het doel van de gegevensverwerking door de social media provider. Meer informatie over het gebruik van uw gegevens door de gelinkte social media diensten op onze website, vindt u in de privacyverklaring van de respectievelijke social media dienst.

Onderstaand vindt u de belangrijkste informatie over gegevensbescherming met betrekking tot onze aanwezigheid op social media.

Naam en adres van de verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de online aanwezigheid overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming is naast Witzenmann GmbH

 • Meta (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland)
 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland)
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland)
 • Kununu (XING kununu Prescreen GmbH; Schottenring 2-6, 1010 Wenen, Oostenrijk)
 • Xing (New Work SE Dammtorstraße 30 20354 Hamburg Duitsland)
 • Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)


Deze platforms en de functies ervan gebruikt u echter op eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. reageren, delen, beoordelen).

Let erop dat uw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden.

We onderhouden zelf de fanpagina's om met de bezoekers van deze pagina's te communiceren en ze op deze manier over onze aanbiedingen te informeren.

Bovendien verzamelen we gegevens voor statistische doeleinden, zodat we de inhoud verder kunnen ontwikkelen en optimaliseren en ons aanbod aantrekkelijker kunnen maken. De gegevens die hiervoor nodig zijn (bijv. totaal aantal opgevraagde pagina's, activiteit op de pagina's en gegevens die door de bezoekers ter beschikking gesteld worden, interacties) worden door de sociale netwerken verwerkt en aan ons ter beschikking gesteld. We hebben geen invloed hoe de gegevens gegenereerd en weergegeven worden.

Bovendien worden uw persoonsgegevens door de social media providers voor marktonderzoeks- en marketingdoeleinden verwerkt. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen opgesteld worden uit uw gebruikersgedrag en de interesses die daaruit afgeleid worden. Daardoor kunnen onder andere advertenties binnen en buiten de platforms geplaatst worden die uw interesses weerspiegelen. Hiervoor worden doorgaans cookies op uw computer opgeslagen. Los daarvan kunnen in uw gebruikersprofielen ook gegevens opgeslagen worden die niet rechtstreeks op uw eindapparatuur verzameld werden. De opslag en analyse gebeurt ook over verschillende apparaten heen. Dit geldt vooral, maar niet uitsluitend, als u als lid geregistreerd bent en bij het respectievelijke platform ingelogd bent.

Daarbuiten verzamelen en verwerken we geen persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonsgegevens door Witzenmann GmbH gebeurt op basis van ons rechtmatig belang bij effectieve informatie en communicatie overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, sub f van de AVG.

Indien u gevraagd wordt om uw toestemming te geven voor gegevensverwerking, d.w.z. indien u uw toestemming aan de hand van een klik op een knop of dergelijke (opt-in) geeft, is de rechtsgrond van de verwerking art. 6, lid 1, zin 1, sub a), art. 7 van de AVG § 25 lid 1 TTDSG.

Uw rechten / recht op bezwaar

Als u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat het netwerk via onze pagina gegevens over u verzamelt en deze aan uw opgeslagen gegevens bij het respectievelijke netwerk koppelt, moet u

· voor uw bezoek aan onze fanpagina uitloggen op het respectievelijke netwerk,
· de cookies op het apparaat wissen en
· uw browser afsluiten en opnieuw opstarten.

Let erop dat u deze werkwijze voor elk eindapparaat afzonderlijk moet uitvoeren. Zodra u zich opnieuw aanmeldt, kunt u echter door het netwerk opnieuw als bepaalde gebruiker geïdentificeerd worden. Voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillende verwerkingen en de mogelijkheden tot bezwaar (opt-out) verwijzen we naar de volgende informatie met links:


U heeft volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

· het recht op informatie (art. 15 AVG),
· het recht op gegevenswissing (art. 17 AVG),
· het recht op verbetering (art. 16 AVG),
· het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG),
· het recht op beperking van de gegevensverwerking (art. 18 AVG),
· het recht van bezwaar tegen gegevensverwerking (art. 21 AVG).

U hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Omdat Witzenmann GmbH geen volledige toegang tot uw persoonsgegevens heeft, moet u zich rechtstreeks tot de social media providers richten om van uw rechten gebruik te maken, want deze hebben toegang tot de persoonsgegevens van hun gebruikers en kunnen passende maatregelen treffen en informatie verstrekken. Als u toch nog hulp nodig hebt, proberen we u natuurlijk te helpen. Neem contact op met .

§ 10 Verzet tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

1. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken. Dit intrekken is van invloed op de toelaatbaarheid van het verwerken van uw persoonsgegevens nadat u deze intrekking tegenover ons hebt uitgesproken.

2. Voor zover het verwerken van uw persoonsgegevens afhankelijk is van uw interesseafweging, kunt u het verzet tegen de verwerking indienen. Dit is het geval wanneer het verwerken niet voor het uitvoeren van een overeenkomst met u vereist is, wat door ons altijd bij de betreffende beschrijving van de functie wordt aangegeven. Wanneer u zich verzet tegen de verwerking verzoeken wij u om de redenen aan te geven waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals door ons is gedaan. In het geval van een gerechtvaardigd verzet controleren wij de situatie en zullen de gegevensverwerking ofwel stopzetten of aanpassen of u onze dwingende wettelijke redenen aangeven waarom wij de verwerking voortzetten.

3. Natuurlijk kunt u het verwerken van uw persoonsgegevens voor reclame- of gegevensanalysedoeleinden altijd herroepen. U kunt zich via de volgende contactgegevens laten informeren over uw herroepingsrecht: Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, E-mail: .

§ 11 Links naar andere aanbieders

Onze website bevat, duidelijk herkenbare, links naar webpagina's van andere bedrijven. Zover links naar websites van andere aanbieders aanwezig zijn, hebben we geen invloed op de inhoud van deze websites. We zijn daarom niet aansprakelijk voor deze inhoud. De respectievelijke aanbieder van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

De gekoppelde pagina's werden bij het koppelen op mogelijke wetsovertredingen en herkenbare inbreuken gecontroleerd. Onwettige inhoud was op het moment van de koppeling niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gekoppelde pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een inbreuk redelijkerwijs niet mogelijk. Zodra inbreuken bekend worden, worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.