Contact Downloads

Waarin onderscheiden wij ons?

Bij het verwerken van dunwandig roestvrij staal behoren wij wereldwijd tot de toonaangevende ondernemingen. Het gaat hierbij om de gehele procesketen tijdens de bewerking.
contact

Competenties

Een hoge mate van technische competentie gecombineerd met een gelaagde procesveiligheid is een van de competenties waardoor Witzenmann zich onderscheidt. Op een groot aantal totaal verschillende markten zijn wij daarom een van de meest gevraagde ontwikkelingspartners als het erom gaat producten met een langdurige functionaliteit op rendabele wijze te produceren.

Competenties

Vervormen

Om onze producten te kunnen produceren, worden dunwandige buizen met behulp van verschillende methoden omgevormd tot balgen en slangen. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar het stelt hoge eisen aan de nauwkeurigheid van het proces en de gekwalificeerde medewerkers. Behalve mechanische en hydraulische vervormprocessen kunnen wij ook buizen buigen.

Lassen en solderen

Overeenkomstig de eisen van klanten uit de meest uiteenlopende branches beschikken wij over een groot aantal gekwalificeerde lasmethoden, opgeleide lassers en de vereiste certificeringen. De bandbreedte van de toegepaste technologieën varieert van booglassen en laser- en weerstandslassen tot aan hardsolderen en voegen met behulp van elektromagnetische pulsvorming.

Materiaaltechniek

Behalve de ontwikkeling van de basismaterialen, zoals het onderzoeken van de corrosieve eigenschappen, voeren we ook schadeanalyses uit op teruggestuurde onderdelen en doen we materiaaltesten. De daaruit verkregen informatie ondersteunt onze experts bij de gerichte materiaalkeuze voor specifieke toepassingen en aanvragen van klanten. Zowel voor wat betreft het vervormen als lassen kunnen wij een groot aantal hoogwaardige materialen verwerken.

Productontwikkeling

Voor de productontwikkeling beschikken wij over een onderling met elkaar samenhangende procesketen die meerdere niveaus met elkaar verbindt. Dit betreft het brainstormen en een gericht basisonderzoek tot aan de speciaal ontwikkelde dimensionerings- en berekeningssoftware. Testen, prototypebouw en validatie zijn dan de volgende stappen voor de productie in kleine of grote series.
Dit proces stelt ons in staat om snel te reageren op klantspecifieke wensen en vormt de basis voor het realiseren van nieuwe, kwalitatief hoogwaardige producten.


Testen en simulatie

Het meest overtuigende bewijs dat een Witzenmann-product ook onder extreme bedrijfsomstandigheden de vereiste levensduur en sterkte zeker zal bereiken, is een succesvolle producttest. Als technisch marktleider beschikken wij over een van de meest uitgebreide testmogelijkheden in onze branche. Hier kunnen wij testen uitvoeren die zo goed mogelijk overeenkomen met de werkelijkheid. Het gaat dan om belastingssituaties die zich bij de klanten voordoen, zoals drukpulsen, trillingen en beladingscycli.

Technische zuiverheid

Onze klanten stellen steeds hogere eisen aan de zuiverheid van onze producten. Daarom optimaliseren wij de gehele procesketen voor wat betreft deeltjes- en smeermiddelresten. Producten waaraan de hoogste zuiverheidseisen worden gesteld, worden in onze cleanrooms en schone zones geproduceerd. Bovendien gebruiken wij, indien nodig, geselecteerde reinigingsconcepten en voeren wij in ons eigen laboratorium zuiverheidsanalyses van onze onderdelen uit. De verzamelde gegevens en ervaringen worden in een databank vastgelegd en geëvalueerd.

Procesontwikkeling

Afhankelijk van het product, de toepassing en het aantal stuks worden bij ons de meest uiteenlopende processen en methoden gebruikt. Onze engineers ontwikkelen hiervoor eigen gereedschappen en machines die we zelf produceren en onderhouden. Dit varieert van installaties voor de stukproductie en flexibele productiecellen tot aan volautomatische lijnen voor grote aantallen.

Overige vragen

Er gaat niets boven direct contact. Wij nemen graag de tijd voor een persoonlijk gesprek en beantwoorden uw vragen individueel.